Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 11 Numrat: 11 deri në 20

Fjalori

11
Elva
12
Tolv
13
Tretton
14
Fjorton
15
Femton
16
Sexton
17
Sjutton
18
Arton
19
Nitton
20
Tjugo