Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 8 Filloni: Për shembull,

Fjalori

E
Av
Për
För
e
Av
Nëse
Om
Prej
Eftersom
Megjithëse
Fastän
Ynë
Vår
Ndërmjet
Mellan
Ndoshta
Kanske
Mbi
Për shembull
Till exempel