Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 107 Kompjuter: Pjesët

Fjalori

Tastierë
Klavye
Buton
Düğme
Kompjuter laptop
Dizüstü bilgisayar
Buton e mausit
Fare düğmesi
Maus
Fare
Baza e të dhënave
Veritabanı
Klipbord
Pano