Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 100 Zyra: Mobiliet

Fjalori

Tabelë
Masa
Kosh letrash
Kâğıt sepeti
Karrige
Sandalye
Altoparlant
Hoparlör
Flamur
Bayrak
A është kjo tavolina e tij?
Bu onun masası mı?
Mesazh
Mesaj
Llambë
Lamba
Dritë
Işık