Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 98 Zyra: Furnizime

Fjalori

Ku janë gërshërët?
Makas nerede?
Mprehës lapsash
Kalemtıraş
Kapëse letrash
Ataş
Më duhet një stilolaps
Bana bir kalem lazım
Vend shkrimi
Yazma pedi
Vizore
Cetvel
Zarf
Zarf
Pullë
Kaşe
Ngjitës
Tutkal
Gomë
Silgi