Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 92 Pushime: Në vend

Fjalori

Në vend
Kırsal alanda
Fushë
Tarla
Hangar
Ahır
Fermë
Çiftlik
Fermer
Çiftçi
Traktor
Traktör
Qielli është i bukur
Gökyüzü çok güzel
Ka kaq shumë yje
Çok yıldız var
Është hënë e plotë
Dolunay var
Unë e dua shumë diellin
Güneşi severim