Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 73 Ushqimi: Produktet e qumështit

Fjalori

Produktet e qumështit
Süt ürünleri
Qumësht
Süt
Akullore
Dondurma
Gjalpë
Tereyağı
Djathë
Peynir
Krem
Kaymak
Ushqimi i ngrirë
Dondurulmuş gıda
Kos
Yoğurt
Vezë
Yumurta