Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 68 Restorant: Pagimi

Fjalori

Ha
Ye
Pi
İç
Mund të flas me menaxherin?
Müdürle görüşebilir miyim?
Çfarë është kjo?
Bu nedir?
Faturë
Hesap
Bakshish
Bahşiş
Mund të paguaj me kartë krediti?
Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Sa ju detyrohem juve?
Size ne kadar borcum var?
Faturën, ju lutem
Hesap lütfen
A keni kartë krediti tjetër?
Başka bir kredi kartınız var mı?
Më duhet fatura
Bana fiş lazım
Ku është banja?
Tuvalet nerede?
Dalje
Çıkış
Hyrje
Giriş
Faleminderit për shërbimin e mirë
İyi hizmetiniz için teşekkürler