Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 56 Vizita: Vende

Fjalori

Vullkan
Volkan
Kanion
Vadi
Pyll
Orman
Hapësira malore
Sıradağlar
Xhungël
Vahşi orman
Lumi
Nehir
Gadishull
Yarımada
Plazh
Plaj
Kënetë
Bataklık
Mal
Dağ
Kodër
Tepe
Liqen
Göl
Shkretëtirë
Çöl
Ujëvarë
Çağlayan