Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 53 Rreth qytetit: Në rrugë

Fjalori

Rrugë
Sokak
Udhëkryq
Kavşak
Shenja trafiku
Trafik işareti
Qoshe
Köşe
Drita e rrugës
Sokak lambası
Semafor
Trafik lambası
Këmbësor
Yaya
Rrugë
Bulvar
Kalim rruge me vizatë bardha
Yaya geçidi
Trotuar
Kaldırım
Banja
Tuvaletler
Banjë
Banyo