Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 51 Rreth qytetit: Vende

Fjalori

Në qytet
Şehirde
Kryeqytet
Başkent
Posta
Postane
Treg
Pazar
Furrë
Fırın
Librari
Kitabevi
Farmaci
Eczane
Park
Park
Restorant
Restoran
Kinema
Sinema
Bar
Bar
Banka
Banka
Spital
Hastane
Kishë
Kilise