Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 50 Hotel: Shprehjet e urgjencës

Fjalori

Shiko
Bak
Dëgjo
Dinle
Kujdes
Dikkat et
Zjarr
Yangın
Dilni prej këtej
Buradan çık
Ndihmë
Yardım
Më ndihmoni
Bana yardım et
Nxito
Acele et
Ndalo
Dur
Polici
Polis
Është rast urgjent
Bu bir acil durum