Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 42 Udhëtim: Largimi dhe mbërritja

Fjalori

Largim
Kalkış
Ngritje
Havalanma
Ulje
İniş
Pistë
Pist
Mbërritje
Varış
Ndërtesa e terminalit
Terminal binası
Pjesa ku nuk lejohet duhani
Sigara içilmeyen bölüm
Zyra doganore
Gümrük idaresi
Pa taksë
Gümrüksüz
Roje sigurimi
Güvenlik görevlisi
Detektor metalik
Metal detektör
Aparat radiografie
X-ışını makinesi
Forma e identifikimit
Kimlik belgesi