Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 41 Udhëtim: Në aeroplan

Fjalori

Dhomëza e bagazhit
Bagaj bölmesi
Tryeza tabaka
Tepsi tablası
Korridor
Koridor
Rresht
Sıra
Vend
Koltuk
Jastëk
Yastık
Kufje
Kulaklık
Rripi i sigurimit
Koltuk kemeri
Lartësi
Yükseklik
Dalje në rast rreziku
Acil Çıkış
Jelek shpëtimi
Can yeleği
Krah
Kanat
Bisht
Kuyruk