Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 38 Trupi: Pjesa e sipërme e trupit

Fjalori

Sup
Omuz
Gjoks
Göğüs
Kurriz
Sırt
Stomak
Mide
Bel
Bel
Bust
Gövde
Krah
Kol
Bërryl
Dirsek
Parakrah
Ön kol
Kyçi i dorës
Bilek
Dorë
El
Gisht
Parmak
Gishti i madh
Başparmak
Thua
Tırnak