Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 37 Trupi: Fytyrë

Fjalori

Gojë
Ağız
Dhëmbë
Dişler
Gjuhë
Dil
Buzë
Dudaklar
Nofull
Çene
Mjekër
Çene
Qafë
Boyun
Fyt
Boğaz