Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 36 Trupi: Koka

Fjalori

Pjesët e trupit
Vücut parçaları
Kokë
Kafa
Flokë
Saç
Fytyrë
Yüz
Ballë
Alın
Vetull
Kaş
Qerpikë
Kirpikler
Sy
Göz
Hundë
Burun
Faqe
Yanak
Vesh
Kulak