Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 33 Të kundërtat: ngadalë / shpejt

Fjalori

I ngadalshëm
Yavaş
I shpejtë
Hızlı
Bosh
Boş
Plot
Tam
Goxha
Güzel
I shëmtuar
Çirkin
I zhurmshëm
Gürültülü
I qetë
Sessiz
I fortë
Güçlü
I dobët
Zayıf
E vërteta
Gerçek
Gënjeshtër
Yat
I vështirë
Sert
I butë
Yumuşak