Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 31 Të kundërtat: E lehtë / e vështirë

Fjalori

I lehtë
Kolay
I vështirë
Zor
I njëjtë
Aynı
I ndryshëm
Farklı
Tërhiqe
Çek
Shtyje
İt
Disa
Az
Shumë
Çok
I gjatë
Uzun
I shkurtër
Kısa
Asgjë
Hiçbir şey
Diçka
Bir şey