Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 30 Të kundërtat: E madhe / e vogël

Fjalori

I madh
Büyük
I vogël
Küçük
I gjatë
Uzun
I shkurtër
Kısa
I ri
Genç
I vjetër
Yaşlı
I dobët
Sıska
I shëndoshë
Şişman
Lart
Yukarı
Poshtë
Aşağı
Pyetje
Soru
Përgjigje
Yanıt