Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 28 Koha: Emërimet

Fjalori

Çfarë dite?
Hangi gün?
Çfarë muaji?
Hangi ay?
Kur?
Ne zaman?
Kur është takimi juaj?
Randevun ne zaman?
Më pas
Sonra
Më zgjoni në 8
Beni 8’de uyandır
Gjithmonë
Daima
Mund të flasim për atë nesër?
Bunu yarın konuşabilir miyiz?
Para
Önce
Herët
Erken
Më vonë
Sonra
Shumë herë
Birçok kez
Kurrë
Asla
Tani
Şimdi
Dikur
Bir kere
Ndonjëherë
Bazen
Shpejt
Yakında