Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 25 Koha: Muajt e vitit

Fjalori

Muajt e vitit
Yılın ayları
Janar
Ocak
Shkurt
Şubat
Mars
Mart
Prill
Nisan
Maj
Mayıs
Qershor
Haziran
Korrik
Temmuz
Gusht
Ağustos
Shtator
Eylül
Tetor
Ekim
Nëntor
Kasım
Dhjetor
Aralık