Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 22 Njerëzit: Vajzat dhe djemtë

Fjalori

Djalë
Genç Oğlan
Vajzë
Kız
Grua
Kadın
Burrë
Erkek
I dashur
Erkek arkadaş
E dashur
Kız arkadaş
Kushërira (femër)
Kuzen
Kushëriri (mashkull)
Kuzen
Hallë/teze
Teyze
Xhaxha / dajë
Amca
Gruaja
Karı
Burri
Koca