Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 20 Njerëzit: Anëtarët e familjes

Fjalori

Njerëz
İnsanlar
Nënë
Anne
Baba
Baba
Vëlla
Erkek kardeş
Motër
Kız kardeş
Bir
Oğul
Bijë
Kız
Nip
Erkek yeğen
Mbesë
Kız yeğen
Gjysh
Büyükbaba
Gjyshe
Büyükanne