Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 14 Numrat: 100 deri në 1000

Fjalori

100
Yüz
200
İki yüz
300
Üç yüz
400
Dört yüz
500
Beş yüz
600
Altı yüz
700
Yedi yüz
800
Sekiz yüz
900
Dokuz yüz
1000
Bin