Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 12 Numrat: 21 deri në 30:

Fjalori

21
Yirmi bir
22
Yirmi iki
23
Yirmi üç
24
Yirmi dört
25
Yirmi beş
26
Yirmi altı
27
Yirmi yedi
28
Yirmi sekiz
29
Yirmi dokuz
30
Otuz