Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 8 Filloni: Për shembull,

Fjalori

Për
İçin
Nëse
Eğer
Prej
Çünkü
Megjithëse
Her ne kadar
Ynë
Bizim
Ndërmjet
Arasında
Ndoshta
Belki
Mbi
Üzerinde
Për shembull
Örneğin