Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 6 Filloni: Pyetje të shkurtra

Fjalori

Kur?
Ne zaman?
Ku?
Nerede?
Cili?
Hangi?
Kush?
Kim?
Kujt?
Kimin?
Pse?
Neden?
Çfarë?
Ne?
Si?
Nasıl?
Sa kohë?
Ne kadar zaman?
Sa?
Ne kadar?
Keni?
Sende var mı?
Për kë?
Kime?
Me çfarë?
Neyle?