Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 5 Filloni: Përemrat

Fjalori

Unë
Ben
ti (forma e thjeshtë)
Sen
Ju (forma e respektueshme)
Siz
Ai
O
Ajo
O
Ne
Biz
Ju (shumës)
Siz
Ata
Onlar
Im
Benim
Juaj
Sizin
E tij
Onun
E saj
Onun
Ky
Bu
Ajo
O
Këto
Bunlar
Ato
Onlar