Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Turqisht :: Mësimi 3 Filloni: Flisni më ngadalë

Fjalori

Flisni ngadalë
Yavaş konuş
Unë nuk kuptoj
Anlamıyorum
A kuptoni?
Anlıyor musun?
Patjetër
Tabii
Përsëriteni, ju lutem
Tekrar et, lütfen
Përsëri
Tekrar
Fjalë për fjalë
Kelimesi kelimesine
Ngadalë
Yavaş yavaş
Si e thoni?
Nasıl diyorsunuz?
Çfarë do të thotë kjo?
Bu ne anlama geliyor?
Çfarë thatë?
Ne dedin?
A keni pyetje?
Bir sorun var mı?