Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 109 Kompjuter: Zhargon

Fjalori

Libër i miqve
Гостевая книга
Shporta e blerjes
Корзина
Grupi i lajmeve
Группа новостей
Abonohu
Подписаться
Mesazhet dalëse
Исходящие сообщения
Posta e koduar
Зашифрованная почта
Kutia e mesazheve të dërguara
Отправленные
Mesazhet e fshira
Удаленные сообщения
Kutia e mesazheve për t'u dërguar
Исходящие