Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 107 Kompjuter: Pjesët

Fjalori

Tastierë
Клавиатура
Buton
Кнопка
Kompjuter laptop
Ноутбук
Buton e mausit
Кнопка мыши
Maus
Мышь
Baza e të dhënave
База данных
Klipbord
Буфер обмена