Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 102 Punësimi: Duke kërkuar për punë

Fjalori

A keni leje pune?
У вас есть разрешение на работу?
Unë kam leje pune
У меня есть разрешение на работу
Unë nuk kam leje pune
У меня нет разрешения на работу
Kur mund të filloni?
Когда вы можете начать?
Unë paguaj dhjetë dollarë në orë
Я плачу десять долларов в час
Unë paguaj dhjetë euro në orë
Я плачу десять евро в час
Unë paguaj dhjetë real në orë
Я плачу десять реалов в час
Unë do t'ju paguaj çdo javë
Я буду платить понедельно
Në muaj
Помесячно
Të jesh këtu në 08:00 të mëngjesit
Будьте здесь в 8:00
Puna mbaron në 04:30 pasdite
Работа заканчивается в 4:30
Ju keni të shtunën dhe të dielën pushim
Суббота и воскресенье – выходные
Do të veshësh uniformë
Вы будете носить форму
Ju bëjeni kështu
Вот как это делается