Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 101 Punësimi: Aplikimi për punë

Fjalori

Po kërkoj për punë
Я ищу работу
Mund ta shoh rezymenë tuaj?
Могу ли я увидеть ваше резюме?
Këtu është rezymeja ime
Вот мое резюме
A ka referenca që mund t'i kontaktoj?
Есть ли у вас рекомендации?
Këtu është një listë e referencave mia
Вот список моих рекомендаций
Sa përvojë keni?
Какой у вас опыт?
Sa kohë keni qenë duke punuar në këtë fushë?
Как давно вы работаете в этой области?
3 vjet
3 года
Unë jam një i diplomuar i shkollës së mesme
Я выпускник средней школы
Unë jam një i diplomuar kolegji
Я выпускник колледжа
Po kërkoj për një punë me kohë të pjesshme
Я ищу работу на неполный рабочий день
Unë do të doja të punoja me kohë të plotë
Я хотел бы работать полный рабочий день
A ofroni sigurim shëndetësor?
Предлагаете ли вы медицинскую страховку?
Po, gjashtë muaj pasi të keni filluar punën këtu
Да, после шести месяцев работы здесь