Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 100 Zyra: Mobiliet

Fjalori

Tabelë
Таблица
Kosh letrash
Корзина для бумаг
Karrige
Стул
Altoparlant
Громкоговоритель
Flamur
Флаг
A është kjo tavolina e tij?
Это его стол?
Mesazh
Сообщение
Llambë
Лампа
Dritë
Свет