Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 99 Zyra: Recepsioni

Fjalori

Unë jam duke kërkuar për ngulësin e kapseve
Я ищу степлер
Pineskë
Канцелярская кнопка
Laps
Карандаш
Libër
Книга
Letër
Бумага
Bllok shënimesh
Блокнот
Kursor
Слайды
Kalendar
Календарь
Ngjitës
Скотч
Më duhet të gjej një hartë
Мне нужно найти карту