Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 98 Zyra: Furnizime

Fjalori

Ku janë gërshërët?
Где ножницы?
Mprehës lapsash
Точилка для карандашей
Më duhet një stilolaps
Мне нужна ручка
Vizore
Линейка
Zarf
Конверт
Pullë
Печать
Ngjitës
Клей
Gomë
Ластик