Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 95 Mjeku: Biseda me mjekun

Fjalori

A keni paterica?
У вас есть костыли?
Ndrydhje
Растяжение связок
Keni thyer një kockë
У вас перелом
Kam nevojë për ilaç për dhimbje
Мне нужно обезболивающее лекарство
Unë nuk kam presion të lartë të gjakut
У меня нет повышенного кровяного давления
Unë jam shtatzënë
Я беременна
Unë kam një skuqje të lëkurës
У меня сыпь
E prera është infektuar
В рану попала инфекция
Shikoni këtë mavijosje
Посмотрите на этот синяк
Grip
Грипп
Unë kam një të ftohtë
У меня простуда
Unë kam dridhura
У меня озноб
Ku të dhemb?
Где болит?
Kudo
Везде
Sa kohë jeni ndjerë në këtë mënyrë?
Как давно вы так себя чувствуете?
Unë jam ndjerë në këtë mënyrë për 3 ditë
Я так себя чувствую 3 дня
A jeni duke marrë ndonjë ilaç?
Принимаете ли вы какие-либо лекарства?
Po, për zemrën
Да, сердечные