Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 92 Pushime: Në vend

Fjalori

Në vend
За городом
Fushë
Поле
Hangar
Сарай
Fermë
Ферма
Fermer
Фермер
Traktor
Трактор
Qielli është i bukur
Небо великолепно
Ka kaq shumë yje
Так много звезд
Është hënë e plotë
Это полная луна
Unë e dua shumë diellin
Я люблю солнце