Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 90 Pushime: Kafshët e egra

Fjalori

Ka shumë bretkosa këtu
Здесь много лягушек
Janë ato dhi?
Это козлы?
Rosë
Утка
Mund të flasë papagalli?
Этот попугай умеет говорить?
Breshkë
Черепаха
Majmun
Обезьяна
Është helmues gjarpri?
Это ядовитая змея?
Lopë
Корова
Hardhucë
Ящерица
Mi
Мышь
Krokodil
Крокодил