Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 88 Pushime: Aktivitete bazë

Fjalori

Më pëlqen të luaj damë
Мне нравится играть в шашки
Unë dua të luaj letra
Я хочу поиграть в карты
Mua nuk më pëlqen të luaj shah
Я не люблю играть в шахматы
Unë nuk kam nevojë për të shkuar në restorant
Мне не нужно идти в ресторан
Unë doja të fluturojë një balonë
Я люблю запускать змея
Mua nuk më pëlqen ngjitja malore
Мне не нравится альпинизм
Më pëlqen të ngas biçikletën
Я люблю ездить на велосипеде
Unë nuk dua të luaj lojëra me video
Я не хочу играть в видеоигры
Më pëlqen të kërcej
Я люблю танцевать
Më pëlqen të luaj
Я люблю играть
Më duhet të shkoj në shtëpi
Мне нужно вернуться домой
Kam nevojë të shkoj të fle
Мне нужно поспать
Më pëlqen të shkruaj poezi
Я люблю писать стихи