Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 87 Pushime: Unë kam nevojë për

Fjalori

Do të shkoj për një shëtitje
Я собираюсь на прогулку
Unë nuk kam nevojë për të parë televizor
Мне не нужно смотреть телевизор
Unë nuk kam nevojë ta shoh filmin
Мне не нужно смотреть фильм
Unë kam nevojë për të përdorur kompjuterin
Мне нужно воспользоваться компьютером
Unë kam nevojë për të kaluar rrugën
Мне нужно перейти улицу
Unë kam nevojë për të shpenzuar para
Мне нужно потратить деньги
Unë kam nevojë për ta dërguar me postë
Мне нужно отправить это по почте
Unë kam nevojë të qëndroj në radhë
Мне нужно стоять в очереди
Unë nuk kam nevojë për të depozituar paratë në bankë
Мне не нужно класть деньги в банк