Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 86 Pushime: Gjërat që më pëlqejnë të bëj

Fjalori

Më pëlqen të bëj fotografi
Мне нравится фотографировать
Më pëlqen të luaj në kitarë
Я люблю играть на гитаре
Nuk më pëlqen të thur
Я не люблю вязать
Mua nuk më pëlqen të pikturoj
Я не люблю рисовать
Më pëlqen të lexoj
Я люблю читать
Nuk më pëlqen të bëj aeroplanë model
Я не хочу делать модели самолетов
Më pëlqen të dëgjoj muzikë
Я люблю слушать музыку
Më pëlqen të mbledh pulla
Мне нравится собирать марки
Mua nuk më pëlqen të këndoj
Я не люблю петь
Më pëlqen të vizatoj
Я люблю рисовать