Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 85 Plazhi: Unë dua të bëj banja dielli

Fjalori

Unë dua të bëj banja dielli
Я хочу загорать
Unë dua të shkoj ski në ujë
Я хочу покататься на водных лыжах
Unë nuk dua të shkoj për peshkim
Я не хочу идти на рыбалку
Unë nuk dua të shkoj për të notuar
Я не хочу купаться
Unë dua të shkoj në park
Я хочу пойти в парк
Unë dua të shkoj në liqen
Я хочу поехать на озеро
Unë nuk dua të shkoj në kampim
Я не хочу идти в поход
Unë nuk dua të shkoj në varkë me vela
Я не хочу ходить под парусом
Unë dua të shkoj shëtitje me varkë
Я хочу покататься на лодке
Unë dua të bëj ski
Я хочу кататься на лыжах
Unë dua të udhëtoj
Я хочу путешествовать