Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 73 Ushqimi: Produktet e qumështit

Fjalori

Produktet e qumështit
Молочные продукты
Qumësht
Молоко
Akullore
Мороженое
Gjalpë
Масло
Djathë
Сыр
Krem
Крем
Ushqimi i ngrirë
Замороженные продукты
Kos
Йогурт
Vezë
Яйца