Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 68 Restorant: Pagimi

Fjalori

Ha
Есть
Pi
Пить
Mund të flas me menaxherin?
Могу я поговорить с управляющим?
Çfarë është kjo?
Что это?
Faturë
Счет
Bakshish
Чаевые
Mund të paguaj me kartë krediti?
Могу ли я заплатить кредитной картой?
Sa ju detyrohem juve?
Сколько я вам должен?
Faturën, ju lutem
Счет, пожалуйста
A keni kartë krediti tjetër?
У вас есть другая кредитная карта?
Më duhet fatura
Мне нужен чек
Ku është banja?
Где находится туалет?
Dalje
Выход
Hyrje
Вход
Faleminderit për shërbimin e mirë
Спасибо за хорошее обслуживание