Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 65 Restoranti: Si është ushqimi?

Fjalori

Ju mund të sillni fruta?
Принесите, пожалуйста, фрукты.
Kjo është pis
Это грязная
Mund të më jepni ujë?
Можно воды, пожалуйста?
Kjo ishte e shijshme
Это было вкусно
Të cilësisë më të mirë
Лучшего качества
A është djegëse?
Это острое?
Është peshku i freskët?
Рыба свежая?
A janë ata të ëmbël?
Они сладкие?
I thartë
Кислый
Ushqimi është i ftohtë
Еда холодная
Është e ftohtë
Это холодное