Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 64 Restoranti: Porosia e ushqimit

Fjalori

Mishi është i papjekur
Мясо сырое
Më pëlqen pak i pjekur
Мне нравится непрожаренное, с кровью
Më pëlqen i pjekur gjysmë për gjysmë
Мне нравится средней прожарки
I pjekur mirë
Хорошо прожаренный
Unë do të doja të provoja një gjellë rajonale
Я хотел бы попробовать блюдо местной кухни
Unë kam alergji ndaj ushqimeve të ndryshme
У меня аллергия на различные продукты питания
Çfarë përbërësish ka?
Что сюда входит?
Çfarë lloj mishi keni?
Какое мясо вы подаете?