Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 62 Restoranti: Gjetja e një restoranti

Fjalori

Ku është ka një restorant të mirë?
Где есть хороший ресторан?
Ne kemi nevojë për një tavolinë për katër
Нам нужен столик на четверых
Unë do të doja të rezervoja një tavolinë për dy
Я хотел бы заказать столик на двоих
Kamerier
Официант
Kameriere
Официантка
Mund ta shoh menu?
Могу я посмотреть меню?
Çfarë rekomandoni?
Что бы вы посоветовали?
Çfarë është përfshirë?
Что включено?
A do të vijë me sallatë?
К этому блюду подается салат?
Çfarë është supa e ditës?
Какой суп дня?
Cilat janë speciale e sotme?
Какие сегодня блюда дня?
Çfarë do të ju pëlqente për të ngrënë?
Что бы вы хотели поесть?
Ëmbëlsira e ditës
Десерт дня