Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 57 Pazar: Më trego

Fjalori

Do të shkoj për të bërë pazar
Я иду за покупками
Ku është zona kryesore tregtare?
Где находится главный торговый район?
Unë dua të shkoj në qendrën tregtare
Я хочу пойти в торговый центр
A mund të më ndihmoni mua?
Помогите мне, пожалуйста
Vetëm po shikoj
Я просто смотрю
Ju mund të më tregoni disa këmisha?
Не могли бы вы показать мне несколько рубашек?
Ku është dhoma e provës?
Где примерочная кабинка?
A mund ta provoj?
Могу ли я примерить это?
Ngjyra nuk më shkon
Цвет мне не подходит
A e keni atë në një ngjyrë tjetër?
Есть ли другая расцветка?
Më pëlqen
Мне нравится
Nuk më pëlqen
Мне не нравится